cabx tuyen dung

CabX tuyển dụng Chuyên viên marketing

CabX là ứng dụng taxi công nghệ thuần Việt. Chúng tôi mong muốn mang lại dịch vụ taxi công nghệ với mức giá và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi đang tuyển Chuyên viên marketing, chi tiết như sau

CabX tuyển dụng nhiều vị trí trong 6/2022

CabX là ứng dụng taxi công nghệ thuần Việt. Chúng tôi mong muốn mang lại dịch vụ taxi công nghệ...